Naložbe, sofinancirane s strani Republike Slovenije in EU

Operacija »VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti«

S sodelovanjem na javnem pozivu VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, smo pridobili sredstva za pridobivanje certifikatov kakovosti za naše izdelke. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »REVAV-1 – Vavčer za pridobitev certifikatov«

Sodelovali smo na javnem pozivu Slovenskega podjetniškega sklada REVAV-1 – Vavčer za pridobitev certifikatov, katerega namen je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Pridobljena sredstva smo namenili za pridobivanje mednarodnih certifikatov za medicinske izdelke, pri čemer smo sodelovali tudi z Slovenskim institutom za kakovost in meroslovje, Ljubljana. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »REVAV-2 – Vavčer za patente, modele, znamke«

Pri izdelavi naših medicinskih izdelkov vedno iščemo nove rešitve, ki bi zagotovile večjo kakovost in funkcionalnost izdelkov. Naše podjetje je pridobilo dva evropska in en ameriški patent. S sodelovanjem na javnem pozivu REVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamke, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad, smo pridobili sredstva za prijavo in vzdrževanje patentov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »COVID19 za nakup zaščitne opreme«

V času pandemije COVID19 tudi v podjetju Novak M želimo ustrezno poskrbeti za zdravje svojih zaposlenih in prispevati k zajezitvi širjenja bolezni. Zato smo sodelovali na »Javnem pozivu COVID19 za nakup zaščitne opreme« in pridobili sredstva za nakup zaščitne opreme.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »COVID19 – digitalizacija«

S sodelovanjem na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih« smo v septembru 2020 pridobili sredstva za izdelavo video vsebin za nivo izdelkov podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem. V času pandemije COVID-19 je namreč prisotnost na spletu za naše podjetje še toliko pomembnejša za prepoznavnost in širjenje prodaje na tujih trgih. Našo naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »Sejem Medica 2019«

Med 18. in 21. novembrom 2019 naše podjetje predstavlja svoje izdelke na največjem mednarodnem sejmu Medica 2019 v Düsseldorfu v Nemčiji. Prisotnost na takem dogodku je ključ za prepoznavnost in nastop na tujih trgih. Našo udeležbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »NOVAK M e-poslovanje na tujih trgih«

Z naložbo v e-poslovanje na tujih trgih želimo širiti poslovanje na tujih trgih in povečati mednarodno konkurenčnost. Nova spletna stran v šestih jezikih, spletna trgovina, nastop na spletnem sejmišču, izobraževanje in nov predstavitveni video našega podjetja so vse ukrepi, ki smo jih izvedli in jih sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
(www.eu-skladi.si)

Operacija »Sejem Medica 2018«

V novembru 2018 se je naše podjetje udeležilo mednarodnega sejma Medica 2018 v Düsseldorfu v Nemčiji. Predstavitev naših izdelkov na dogodku, ki povezuje področje medicine s celotnega sveta, nam pomaga k večji prepoznavnosti in lažjemu nastopu na tujih trgih. Našo udeležbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.
(www.eu-skladi.si)