Naložbe, sofinancirane s strani Republike Slovenije in EU

Operacija »NOVAK M e-poslovanje na tujih trgih«

Z naložbo v e-poslovanje na tujih trgih želimo širiti poslovanje na tujih trgih in povečati mednarodno konkurenčnost. Nova spletna stran v šestih jezikih, spletna trgovina, nastop na spletnem sejmišču, izobraževanje in nov predstavitveni video našega podjetja so vse ukrepi, ki smo jih izvedli in jih sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.

Operacija »Sejem Medica 2018«

V novembru 2018 se je naše podjetje udeležilo mednarodnega sejma Medica 2018 v Düsseldorfu v Nemčiji. Predstavitev naših izdelkov na dogodku, ki povezuje področje medicine s celotnega sveta, nam pomaga k večji prepoznavnosti in lažjemu nastopu na tujih trgih. Našo udeležbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija.